Skip to content

9. Mee. EUROPAFEST VU bARTRENG A sTROOSSEN

D’CSV Sektioune Bartreng a Stroossen organiséieren och dëst Joer zesummen een Europafest beim Fräiheetsbam zu Stroossen. D’CSV Bartreng hat als éischt op deem Dag een Europafest ageféiert. Dat war deemools zu Bartreng am Duerfgaart (dem fréie Porgaart). Dat Joer duerno huet d’Gemeng hiren traditionelle Multikulti op deen Dag verluegt.

Informatiounen zur Manifestatioun vun dësem Joer fannt Dir op deenen 2 Plakater hei ënnen!

Beitrag deelen