Skip to content

csv bartreng on tour

INVITATIOUN. Mir komme bei Iech.

WALVERSAMMLUNG an der ARCA, Meindeg, de 5. Juni um 19.00 Auer.

MEET THE CANDIDATES. VOS QUESTIONS – NOS REPONSES.

TOUR DES QUARTIERS. CSV ON TOUR.

6. Juni: 18.00 Entrée Cité Millewee.

6. Juni: 19.30 rue Aline Mayrisch de St Hubert

7. Juni: 18.00 Cité am Wenkel

7. Juni: 19.30 a Rilspert

8. Juni: 18.00 rue Dicks

8. Juni 19.30 Helfent – rue Pletzer

9. Juni. Parking central hannert der Abdikt … beim Foodtruck

Beitrag deelen