Skip to content

Gemengerot vum 5. Juli 2024

An dësem Gemengerot geet et ëm eng ganz Rei wichteg Sujeten, e.a. Kollektivvertrag vun de Gemengenaarbechter, d’Regional Museksschoul Westen, d’Schoulorganisatioun, nei Taxen, Subsiden un d’Veräiner. Vun eiser Säit aus sinn och Froen un de Schäfferot geriicht ginn. Mir halen Iech um Lafenden.

Beitrag deelen