Skip to content

Eis Sektioun Bartreng

Mir setzen äis a fir Bartreng

Mir sinn eng konstruktiv kritisch Oppositioun, déi deelweis Verantwortung iwwerdroe krut an dës Verantwortung mat groussem Engagement iwwerholl huet. Munch vun eisen Impulser si verwierklecht ginn.

Comité

Présidentin: Nadine Schares

Vice-Président: Carlo Lux

Secrétaire: Guy Weirich

Trésorier: Nino Loverre

Membre:

Marie-France Bemtgen-Jost

Liliana Silvia De Feudis

Gérard Duhr

Mariette Elsen-Origer

 Henri Mangen         

Marc Rauchs                                     

Christophe Welter                               

Daniel Mais                                     

                                                          

Mir sinn derbÄi

Esou goufe mir den 8. Juli 2023 um Konvent emfaangen

Een Deel vun eiser Delegatioun

Eis Delegatioun am Sall

Dag vum Bam

Grouss Botz

Bezirkskongress zu Stroossen

ZERO WASTE

am Centre Atert