CSV-Vertrieder am Gemengerot

 

Marie-France BEMTGEN-JOST

  • Comité Section CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 58

Nadine LUX-SCHARES

  • Comité Section CSV: Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 39

Guy WEIRICH

  • Comité Section CSV: Secrétaire
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 72