Personalfeier vun der Gemeng

E Freidegowend, de 15. Dezember, wor d’Personalfeier vun der Gemeng, op där eng Rei Leit geéiert gi sinn. Dorënner och de laangjähregen CSV-Conseiller Marc Rauchs. Um Bild gesi Dir hien mat den dräi aktuellen CSV-Conseilleren.