MERCI!

Heimat soe mir eise Wielerinne a Wieler Merci!
Mir konnten eis 3 Sëtz halen, hunn äis allerdéngs net verbessert an hunn domat och eist Wahlzil, an de Schäfferot ze kommen, net erreecht. Domat huet de Wieler äis weiderhinn d’Roll an der Oppositioun zougedeelt, déi mir dann och weiderhin op eng konstruktiv Aart a Weis weiderféiere wëllen. Der DP hu mir gratuléiert. Un hinnen ass et elo, d’Geschécker vun der Gemeng esou ze leeden, datt d’Uleies vun deenen 51,1% vun de Wielerinnen a Wieler, déi anere Parteien hir Stëmm ginn hunn, och berücksichtegt ginn. Eis Iddien leien um Dësch, mir wäerten se abréngen a kucken, wat d’Majoritéit dovunn iwwerhuele wäert. Jiddefalls setze mir äis dofir an, datt et op deene Punkte, wou et hei zu Bartreng, trotz allem, Schwaachstelle gëtt, zu Verbesserunge kënnt.